Dự án mới…chờ xếp hàng

Thiệt là nhiều những dự án nằm chờ sấp lớp như cá kho và lâu lâu lại bị xáo tung lên nhưng vẫn chưa chín muồi cho nên hôm nay có thể là đặt một ngón tay dính vào sự khởi động mới!! Đầu tiên là Blog gia đình nơi ghi nhớ những sự kiện,Continue reading “Dự án mới…chờ xếp hàng”